Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. april 2012 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om ændring af aktivbekendtgørelsen – bekræft af jobsøgning mv.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 28. marts 2012 udsendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats til høring i Beskæftigelsesrådet.

DA og SALA i BER har i den anledning følgende bemærkninger.

Ændringerne i bekendtgørelsen er en udmøntning af elementer i den politiske aftale fra maj 2011 om forenklinger i beskæftigelsesindsatsen.

DA og SALA kan støtte, at man udmønter elementet fra den politiske aftale om en omlægning af lediges bekræftelse af jobsøgning i form af en ordning, hvor det bliver obligatorisk for ledige at tjekke relevante jobopslag på Jobnet.

DA og SALA finder derimod, at det svækker opmærksomheden på den lediges forpligtigelse til at være jobsøgende, at der med forslaget til en ny § 15 gives mulighed for, at ledige 3 gange – mod tidligere 2 - inden for 12 måneder kan undlade at bekræfte sin jobsøgning, uden at det medfører en automatisk afmelding som ledig. Denne udvidelse er ikke en del af den politiske aftale.

Efter DA og SALA´s vurdering vil reglerne kunne forenkles, og opmærksomheden på den enkelte lediges egen forpligtigelse til at søge job skærpes, hvis der i alle tilfælde af forglemmelse af bekræftelsen af jobsøgningen skete en automatisk afmelding.

Det bør i den forbindelse erindres, at den ledige kan gentilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcentret.

DA og SALA har ikke herudover bemærkninger til udmøntningen af den politiske aftale.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
16. april 2012