Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. april 2012 svaret EF-specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold i sagen om

Høring om udkast til forslag til forordning om konfliktret

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

DA kan ikke støtte EU-Kommissionens forslag om en forordning om konfliktret.

DA begrunder dette både med hensyn til forslagets begrundelse, form og indhold.

Forslaget vil skabe ny usikkerhed om brug af kollektive kampskridt i hele EU.

Forslaget vil indebære en intens lovregulering af centrale dele af den danske model, hvilket er i modstrid med den fordeling af lovgivningsmagten og parternes rolle, som ikke alene er gældende i Danmark, men som også afspejles i EU-traktaten. DA kan ikke støtte EU-Kommissionens forslag om en forordning om konfliktret.

DA begrunder dette både med hensyn til forslagets begrundelse, form og indhold.

Forslaget vil skabe ny usikkerhed om brug af kollektive kampskridt i hele EU.

Forslaget vil indebære en intens lovregulering af centrale dele af den danske model, hvilket er i modstrid med den fordeling af lovgivningsmagten og parternes rolle, som ikke alene er gældende i Danmark, men som også afspejles i EU-traktaten.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
19. april 2012