Kontanthjælpsreform skal få flere i arbejde og uddannelse

Arbejdsgiverne støtter reformer, der kan bringe folk fra passiv forsørgelse til beskæftigelse.

Politikere tager generelt pænt imod et forslag i pressen om at sænke kontanthjælpen for unge under 30 år.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Arbejdsgiverne støtter reformer og tiltag, der kan bringe folk fra passiv forsørgelse f.eks. kontanthjælp til beskæftigelse og i den sidste ende selvforsørgelse.

Det vil også være glimrende, hvis en kontanthjælpsreform kan motivere nogle yngre til at tage en uddannelse.

For de kvalificerede og motiverede kan erhvervsuddannelserne og f.eks. HF være en oplagt mulighed. For andre er de muligheder, der findes i beskæftigelsessystemet som virksomhedspraktik og job med løntilskud en mulighed, mens den grundlæggende voksenuddannelse (GVU) kan være en god mulighed for dem over 25 år. For unge med relativt svage kvalifikationer kan det være relevant at overveje mere grundlæggende uddannelsestilbud, f.eks. VUC, produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller lignende.”

Arbejdsmarked
20. april 2012
KONTAKT