Ambitionerne er for små i 2020-plan

Trods mange gode takter er regeringen ikke ambitiøs nok, hvis Danmarks velstand skal bestå.

Regeringen har i dag fremlagt planen ’Danmark i arbejde. Udfordringer for dansk økonomi mod 2020’. Planen søger at give svar på tre grundlæggende udfordringer for Danmark:

  • Danmarks konkurrenceevne er alvorligt svækket og produktiviteten er vokset for lidt
  • Demografisk medvind er vendt til modvind
  • Stram offentlig økonomi

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er positivt, at regeringen med 2020 planen anerkender de betydelige udfordringer som Danmark står over for. Det er dog langt fra tilstrækkeligt, hvis Danmark skal have en position, som et af verdens rigeste samfund, at regeringen sætter et mål om kun at øge arbejdsudbuddet med 60.000 gennem reformer og aftaler med arbejdsmarkedets parter.

Regeringens plan regner kun med at trække ca. 30.000 ind på arbejdsmarkedet af de 850.000 danskere, der i dag står uden for i den arbejdsdygtige alder frem til 2020, og det er ganske enkelt for uambitiøst.

Der er langt hen ad vejen tale om en konstrueret plan med forudsætninger om, at flere kommer i job og den offentlige sektor effektiviseres. Regeringen sætter ikke kød og blod på de nødvendige reformer, men det bør stå helt klart, at yderligere reformer af bl.a. dagpengesystemet skal styrke incitamenterne til at ledige finder job.

Det er prisværdigt, at regeringen har erkendt behovet for reformer, der kan modernisere den offentlige sektor. Det er derimod ikke betryggende, at regeringen forudsætter en årlig realvækst på mindst 0,8 pct. i et land med verdens største offentlige sektor.”

Mere viden

Danmark i arbejde

Arbejdsmarked
8. maj 2012
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden