Dybt skadeligt forslag fra Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforenings idé om, at bruge dagpenge til at ansætte lærere er en vildfarelse.

Danmarks Lærerforening foreslår, at nyuddannede lærere på dagpenge skal ansættes på folkeskolerne med dagpengene, og at Danmarks Lærerforening skal godkende alle ansættelser.

Fra Danmarks Lærerforenings forslag:

  • Nyuddannede ledige – og eventuelt andre ledige – arbejder for en indkomst svarende til dagpengesats. Timetallet reguleres ned i forhold til den overenskomstmæssige løn og kan suppleres med uddannelse eller ordinært arbejde, fx vikartimer.
  • For at undgå, at almindeligt ansatte lærere presses ud af ordningen, skal Danmarks Lærerforening forud for hvert job godkende, at der er tale om reel merbeskæftigelse.

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”Danmarks Lærerforenings forslag om at bruge de skattefinansierede dagpenge til at udvide lærerstaben i folkeskolen er dybt skadeligt og helt uacceptabelt.

Det er reelt et forslag om at udvide den offentlige sektor og etablere en dagpengegenerator, så man kan undsige sig de seneste års reformer.

Derudover ønsker Danmarks Lærerforening at underminere ledelsesretten i folkeskolen, gennem forslaget om, at ansættelserne skal godkendes af lærerforeningen.

Skraldemandsmodellen har én gang tidligere spillet fallit, og der er intet behov for at genopfinde en lignende model, hvis eneste effekt vil være at øge de offentlige udgifter, sænke arbejdsstyrken og skade danske virksomheders muligheder for at konkurrere med udlandet.

Det er dybt bekymrende, at Danmarks Lærerforening – og andre af de offentligt ansattes organisationer – ikke har forstået, hvilke udfordringer dansk økonomi befinder sig i. Der er brug for reformer, der øger arbejdsstyrken og forbedrer private virksomheders konkurrenceevne. Det er alle partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten enige i. Det må derfor vække undren, hvis forslaget bliver taget seriøst af nogen.

Internationale studier har med al tydelighed demonstreret, at forestillingen om at man kan øge beskæftigelsen ved at deles om arbejdet er et rent fatamorgana.

At man har taget en uddannelse som folkeskolelærer er ikke ensbetydende med, at man skal arbejde i folkeskolen – og slet ikke for dagpenge. Der er kun en holdbar vej til at øge beskæftigelsesmulighederne for de nyuddannede unge. Og det skal ske ved at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Det er de private virksomheder, der skaber grundlaget for at betale offentligt ansattes løn – herunder lærernes.”

Arbejdsmarked
10. maj 2012
KONTAKT
LINKS
Danmarks Lærerforenings forslag