Klog beslutning fra skatteministeren

Thor Møger Pedersen sparker løsning på arbejdsskadeafgift til hjørne

Skatteminister Thor Møger Pedersen har nu skrevet til LO og DA, at han udskyder arbejdet med at finde en konkret model for, hvordan en kommende arbejdsskadeafgift kan opkræves.

Arbejdsgiverne er imod en sådan afgift og er desuden enige med lønmodtagerne om, at den foreslående model fra skatteministeriet ikke kan bruges.

Ministeren skriver til parterne, at han lægger vægt på gennem dialog at finde en holdbar løsning, der tilgodeser de forskellige hensyn og interesser. For at få bedre tid til at gennemanalysere de foreslåede modeller vil han først fremsætte forslag efter sommerferien med henblik på, at loven kan få virkning fra 1. januar 2013.

Arbejdsmiljøchef Karoline Klaksvig:

”Det er dejligt, at skatteministeren selv har sat sig for bordenden i denne sag. Vi er imod selve afgiften, som vi opfatter som en ny skat. Hvis vi også skulle leve med en helt umulig opkrævningsmodel, ville det være overordentligt skadeligt for virksomhedernes opfattelse af lovgivningen på området.

Vi ser frem til konstruktive drøftelser i den nærmeste fremtid med skatteministeriet og øvrige involverede ministerier”.

Arbejdsmiljø
11. maj 2012
KONTAKT