KonfliktStatistik 1. kvartal 2012

  • Fortsat lavt konfliktomfang

I 1. kvartal 2012 var der 76 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 3.543 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 38,3 personer og var af 1,4 dags varighed. Konfliktomfanget for et 1.kvartal var dermed i 2012 det næstlaveste siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Der var 23 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 1. kvartal 2012, hvilket svarer til lidt under en tredjedel af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 1.455 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 28,3 personer og var af 2,3 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2008.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 1. kvartal 2012 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
6. juni 2012
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave