BeskæftigelsesIndikator på DA-området 1. kvartal 2012

  • Endnu et kvartal med fald i beskæftigelsen
  • Stigning inden for bygge- og anlægsvirksomhed

På DA-området faldt beskæftigelsen 1,1 pct. fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Beskæftigelsen falder dermed ikke lige så stærkt som i 2009 og 2010, hvor faldet i enkelte kvartaler lå omkring 10 pct. på årsbasis. Siden starten af 2011 og frem til 1. kvartal 2012 er beskæftigelsen for DA-området faldet mellem 1 og 2 pct. målt over fire kvartaler. Til trods for at faldet i beskæftigelsen er afdæmpet i forhold til 2009 og 2010, viser BeskæftigelsesIndikatoren stadig, at beskæftigelsen på DA-området er faldende.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen 1,6 pct. fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 jf. figuren neden for. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen 3,7 pct. over samme periode, mens den faldt 2,0 pct. inden for serviceprægede erhverv.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 med undtagelse af Region Hovedstaden, hvor beskæftigelsen er uændret. Faldet var størst i Region Syddanmark (2,3 pct.) efterfulgt af Region Sjælland (2,2 pct.), Region Midtjylland (1,6 pct.) og Region Nordjylland (0,3 pct.) jf. den nederste tabel på side 2. Beskæftigelsen er faldet mindre i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner i de tre seneste kvartaler.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
7. juni 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabellerDokumentation