Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. juni 2012 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

DA har gennem Beskæftigelsesrådet modtaget høring om nye bekendtgørelser om hhv. sygedagpenge og om sygedagpenge til søfarende. DA har ingen bemærkninger til udmøntningen af de politiske aftaler

KONTAKT
Publiceret:
11. juni 2012