Det danske formandskab: Stærk fokus på vækst og beskæftigelse

På det sidste topmøde under det danske formandskab godkendte EU’s stats- og regeringschefer bl.a., at flere unge skal uddannes på virksomhederne - som i Danmark

På topmødet fastlagde Det Europæiske Råd retningslinjerne for fremme af vækst og beskæftigelse på kort og mellemlang sigt - med særlig vægt på ungdomsbeskæftigelse.

Rådet godkendte også henstillingerne til de enkelte landes strukturreformer, beskæftigelsespolitikker og nationale budgetter. Det fremgår af disse reformer, at en lang række af medlemsstaterne nu vil tage fat på at indføre eller udbrede vekseluddannelse, hvor en del af uddannelsen foregår på en virksomhed, som vi kender det i Danmark. Og i tirsdags besluttede Rådet for Almindelige Anliggender, at reformer som sikrer udbredelse af vekseluddannelser vil blive økonomisk understøttet af EU.

I dag er det ud over Danmark også Tyskland, Østrig, Holland og Schweiz, som har veludbyggede vekseluddannelser, hvor unge systematisk skifter mellem skole og oplæring på en virksomhed. Det er de lande, der har den laveste ungeledighed og ledighed generelt i Europa.

DA og LO har i længere tid arbejdet på at udbrede vekseluddannelserne, som en måde at få unge i beskæftigelse. Denne ungedagsorden vinder nu indpas på europæisk plan.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det danske formandskab er blevet afsluttet med et stærkt fokus på reformer, som skal skabe vækst og beskæftigelse.

Det er samtidig positivt, at Det Europæiske Råd peger på vekseluddannelsesprincippet, som en vej til at bekæmpe ungeledighed. I dag er der omkring 10 mio. ledige unge under 30 år i Europa.

Lande med vekseluddannelse har en relativ lav ungeledighed, og det er derfor yderst fornuftigt, at EU's stats- og regeringschefer sætter vekseluddannelse på dagsordenen”.

EU og internationalt
28. juni 2012