Unge fra folkeskolen kæmper mod de ældre om praktikpladser

Ældre praktikpladssøgende tager mange praktikpladser og udgør en stor del af de søgende

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at knap 10.000 elever på erhvervsskolerne søger praktikplads. Elever, der aktuelt ikke har en praktikplads, kan fortsætte deres uddannelse i skolepraktik, men under halvdelen af eleverne har taget imod dette tilbud. De øvrige elever er ikke uddannelsesaktive.

Over en fjerdel af de praktikpladssøgende elever er over 25 år. Sammenholdt med at over en tredjedel af de elever, der har indgået uddannelsesaftale er over 25 år viser det, at der mellem generationerne nu er hård kamp om praktikpladserne. 2.100 af eleverne med uddannelsesaftale er f.eks. over 50 år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Der er store ubalancer på erhvervsuddannelsesområdet på trods af, at virksomhederne indgår rigtig mange nye uddannelsesaftaler taget i betragtning, at virksomhederne har mindre at lave.

Mange elever er over 25 år, og selv om det er positivt, at man kan få en uddannelse senere i livet, hvis det er glippet, mens man var ung, så er det tydeligt, at systemet som sådan ikke hænger sammen.

Man er nødt til at se både på sammenhængen med de øvrige ungdomsuddannelser, og man er nødt til at forholde sig til, at folkeskolen afleverer hver femte elev uden tilstrækkelig forudsætning til at gå videre i systemet. Man bliver også nødt til i langt højere grad at indarbejde realkompetence, så den erhvervserfaring de ældre elever har på forhånd i højere grad kan udnyttes.”

Uddannelse
5. juli 2012
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­statistik