Personaleomsætning 2011

  • Tilgang på 23,0 pct.
  • Afgang på 21,7 pct.

Denne Statistik-Nyt sammenfatter hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2011.

Den samlede tilgang var på 23,0 pct. i 2011 for hele DA-området, hvilket er 3,5 pct.-point højere end tilgangen i 2010 jf. figuren nedenfor.

Tilgangen for arbejdere var 29,5 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 15,6 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2011 21,7 pct., hvilket er 2,6 pct.-point mindre end 2010. Afgangsprocenten blandt arbejdere var 26,9 pct., mens funktionærerne oplevede en afgangsprocent på 15,7 i 2011.

Betragtes til- og afgangsprocenterne over en længere periode, fremgår det af figuren, at personaleomsætningen for 2011 ses at være kommet tilbage på niveau med, hvor den lå før 2006.

Inden for de tre hovedbrancher havde bygge- og anlægsvirksomheder den højeste tilgangsprocent på 30,3 pct. i 2011, mens serviceprægede erhverv havde den højeste afgangsprocent på 24,9 pct. jf. tabel 1.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2011 mellem 7,0 pct. og 10,1 pct. jf. tabel 2. Inden for alle tre hovedbrancher var til- og afgangen i de fire kvartaler tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personaleomsætning, som finder sted, når en medarbejder til- eller afgår fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil personer, som er ansat på samme virksomhed en kortere periode flere år i træk, blive medregnet som stabile i årsstatistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som tilgået og afgået i de relevante kvartaler. Læs meget mere om metode og definitioner i boksen til højre.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2011, der udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt, indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
6. august 2012
LÆS MERE
Tabel 1 og 2Metode m.m.Printvenlig