Færre ældre afskediges uberettiget

Antallet af afskedigelser som sker uberettiget på grund af alder er ekstremt lavt og faldende, viser tal fra Ligebehandlingsnævnet

”Flere fyres på grund af alder,” lyder overskriften på dagbladet Politikens forside i dag, i en artikel der bygger på sager behandlet i Ligebehandlingsnævnet.

Ifølge artiklen er 32 sager om forskelsbehandling på grund af alder afgjort i første halvår 2012.

Det fremgår ikke af Politikens artikler i dag, hvor mange af klagerne der har fået medhold i de afgjorte sager.

Men en gennemgang af Ligebehandlingsnævnets afgjorte sager viser, at der er givet medhold i 13 ud af de 32 færdigbehandlede sager.

Ud af de 13 sager, hvor klager fik medhold, handlede 5 af sagerne om andre forhold end afskedigelse.

En af sagerne omhandlede f.eks. en klage over et universitet, som havde en regel om, at prisopgaver ikke måtte afleveres af personer som var over 30 år. Klager fik medhold i sin klage over universitetet.

Således er der tale om 8 sager, hvor personer har fået medhold i, at de er blevet afskediget på grund af deres alder hvilket var uberettiget.

Ved samme tid sidste år havde Ligebehandlingsnævnet også behandlet 32 sager om forskelsbehandling på grund af alder og givet medhold til klagerne i 23 af sagerne. 21 af disse omhandlede afskedigelse.

Politiken skrev også om disse sager sidste år, hvor overskriften på artiklen bragt i avisen den 25. juli 2011 lød:

”Langt flere sager om aldersbetingede fyringer.”

Vicedirektør Povl-Christian Jensen:

”Vi har ikke stigende problemer med aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Det viser tallene heller ikke, faktisk tværtimod.

Vi har mistet tæt på 180.000 arbejdspladser i den private sektor under krisen og omkring en halv million mennesker skifter hvert år job. I det perspektiv er der forsvindende få klager over påståede aldersbetingede afskedigelser.

På det private arbejdsmarked er det i arbejdsgivernes egen interesse at afskedigelser sker på et sagligt grundlag. Det er ganske enkelt dårligt for bundlinjen at være usaglig.

Det er en myte, at ældre medarbejdere er en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet. De er værdsat, og faktisk rammes ældre medarbejdere sjældnere af afskedigelser end deres yngre kolleger.”

Personale og administration
3. august 2012
KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk