Praktikpladstal afslører strukturproblemer

Inaktive elever og generationskamp om ledige praktikpladser skaber ubalance

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at godt 11.000 elever på erhvervsskolerne søger praktikplads. Elever, der aktuelt ikke har en praktikplads, kan fortsætte deres uddannelse i skolepraktik, men kun halvdelen af eleverne har taget imod dette tilbud. De øvrige elever er ikke uddannelsesaktive.

Over en fjerdedel af de praktikpladssøgende elever er over 25 år. Sammenholdt med at over en tredjedel af de elever, der har indgået uddannelsesaftale er over 25 år viser det, at der mellem generationerne nu er hård kamp om praktikpladserne.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det store antal praktikpladssøgende elever, heraf mange elever over 25 år, bør resultere i, at praktikpladsområdet nu bliver reguleret, så der bliver bedre balance mellem antallet af søgende elever og udbuddet af praktikpladser. Set i et historisk lys befinder antallet af praktikpladser sig fortsat på et højt niveau taget i betragtning af, at virksomhederne har mindre at lave og derfor ansætter færre elever.

Det er helt urealistisk at forestille sig, at alle de 11.000 søgende elever kan få opfyldt deres første valg om praktikplads inden for de mest populære uddannelser, fordi uddannelseskapaciteten ikke er gearet til at opfylde uddannelsesbehovet for en stor del af den danske befolkning mellem 15 og 60 år.

Mange elever er over 25 år, og selv om det er positivt, at man kan få en uddannelse senere i livet, hvis det er glippet, mens man var ung, så er det tydeligt, at systemet som sådan ikke hænger sammen.

Endvidere er det overraskende, at kun 4.600 af de 8.400 elever, der søger praktikplads, tager imod tilbuddet om skolepraktik. Hele formålet med skolepraktikken er at give eleverne på erhvervsskolerne mulighed for at fortsætte deres uddannelse i et skolepraktikforløb, indtil de får en praktikplads.

Elever bør alene figurere som praktikpladssøgende, hvis de er uddannelsesaktive, og det anseelige fravalg af skolepraktik kan tages som udtryk for passivitet og manglende motivation til at gøre deres uddannelse færdig.”

Uddannelse
8. august 2012
KONTAKT
LINKS
Praktikpla­dsstatistik