Antallet, der mister retten til dagpenge, er stærkt overvurderet

Ingen ved reelt, hvor mange der vil miste retten til dagpenge fra 1. januar 2013 – men det er sikkert, at A-kassernes Samvirke skyder langt over målet.

A-kassernes Samvirke vurderer, at 3.400 personer hver måned i 1. halvår af 2013 risikerer at miste retten til dagpenge.

Beregningen bygger på, hvor mange der overskred 2-års forbrug af dagpenge fra april 2011 til marts 2012.

Her over for står en rapport fra Rambøll bestilt af Københavns Kommune.

Tallene viser, at ca. 50 personer om måneden eller 650 på årsbasis risikerer at falde ud af dagpengesystemet i Københavns Kommune. Antager man, at Københavns Kommune er repræsentativ for hele landet, så svarer tallet til, at 4.800 risikerer at falde ud af dagpengesystemet i løbet af et år. A-kassernes Samvirkes skøn er ca. otte gange højere.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Hele baggrunden for den kortere dagpengeperiode er, at få den enkelte, a-kasserne og jobcentrene til at gøre en større indsats tidligere i ledighedsforløbet. Det overser A-kassernes Samvirke fuldstændig. Tallene fra A-kassernes Samvirke er derfor stærkt overvurderede.

Hensigten med den kortere dagpengeperiode er på ingen måde, at ledige skal falde ud af systemet. Hensigten er derimod at få et mere dynamisk arbejdsmarked, hvor de samme personer ikke er ledige i årevis.

Hen over sommeren har Jyllands-Posten kortlagt, at mange ufaglærte job alene bliver besat af udlændinge. Hvis det lykkes - blandt andet med bistand fra jobcentrene og a-kasserne - at få danske ledige til at påtage sig disse job, så er der gode muligheder for at undgå at miste retten til dagpenge.

Ingen ved reelt, hvor mange der faktisk vil miste retten til dagpenge, men alle tidligere erfaringer med ændringer af dagpengeperioden viser, at tendensen til at finde job lige før perioden udløber, gælder uanset periodens længde”.

Arbejdsmarked
14. august 2012
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk