Tilsyn og kontrol gavner ikke psykisk arbejdsmiljø

Regeringen sparker åben dør ind med forslaget

Regeringen og Enhedslisten er enige om tre konkrete initiativer, der skal give flere offentlige midler og nemmere adgang til at uddele påbud til Arbejdstilsynet.

De tre initiativer omfatter:

  • Målrettede tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø inden for særligt udsatte brancher
  • Ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø ift. afgørelsesmetode
  • Ligestillingen mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø tydeliggøres i arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøchef Karoline Klaksvig:

”Danmark har et arbejdsmiljø i verdensklasse – også inden for psykisk arbejdsmiljø. Der er allerede en rigtig stor indsats i gang ude på virksomhederne. Regeringen sparker derfor billedligt talt en åben dør ind med sit nye forslag.

Hvad der er et godt psykisk arbejdsmiljø er forskelligt for den enkelte. Det kan ikke sættes på formel hos en central tilsynsmyndighed.

Arbejdsgiverne er meget optagede af at fastholde og udvikle høj trivsel i samarbejde med medarbejderne. Det er nemlig samarbejdet på virksomhederne og ikke et tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, der gør forskellen.

Der mangler proportioner i den danske debat om arbejdslivet. For langt, langt de fleste mennesker er arbejdslivet godt for den enkeltes sundhed og trivsel.

At så mange som muligt har et langt og godt arbejdsliv er afgørende for virksomhederne og afgørende for samfundet. Men hvis man insisterer på vedvarende at holde fast i myten om, at arbejdslivet generelt er skadeligt og farligt, kan det ikke komme som en overraskelse, hvis færre og færre ønsker at være en del af arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmiljø
14. august 2012
KONTAKT