BeskæftigelsesIndikator på DA-området 2. kvartal 2012

  • Fortsat fald i beskæftigelsen på DA-området
  • Størst fald inden for serviceprægede erhverv

På DA-området faldt beskæftigelsen 2,3 pct. fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Holdt op mod udviklingen fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 viser BeskæftigelsesIndikatoren for 2. kvartal, at faldet i beskæftigelsen inden for DA-området øges.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen 2,4 pct. fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012 jf. figuren nedenfor. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var beskæftigelsen nær ved uændret i forhold til samme kvartal sidste år (faldt -0,1 pct.). Inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen med 3,0 pct. fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, og dermed ses det største fald for serviceprægede erhverv blandt de tre hovedbrancher, jf. figuren nedenfor.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012. Faldet var størst i Region Sjælland (3,5 pct.) efterfulgt af Region Syddanmark (3,4 pct.) og Region Nordjylland (3,3 pct.), jf. nederste tabel i linket i 'Læs mere boksen'. I Region Midtjylland faldt beskæftigelsen 2,5 pct. og 1,0 pct. i Region Hovedstaden.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2012, er med i BeskæftigelsesIndikatoren.

Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
20. august 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller