Ændring af optag til erhvervsuddannelser vil få flere til at gennemføre

Det er helt nødvendigt at tage nye redskaber i brug, hvis erhvervsuddannelserne skal forbedres

Erhvervsuddannelserne bør justeres som led i forhandlingerne for finansloven for 2013. Dimensionering af optaget, som vi kender det fra de videregående uddannelser, og krav om en solid faglig ballast fra folkeskolen, vil resultere i forbedrede erhvervsuddannelser.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”De problemer som erhvervsuddannelsessystemet er i, kan ingen være tjent med – hverken de unge elever på erhvervsskolerne eller virksomhederne. Det er uacceptabelt, hvis unge som har de rette kvalifikationer ikke kan matches med de virksomheder, der har behov for lærlinge.

Antallet af praktikpladser følger konjunkturerne. Arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne skal på de respektive beskæftigelsesområder i fremtiden beregne behovet for faglært arbejdskraft og optage det antal elever, der svarer hertil. Modellen findes i lov om erhvervsuddannelser og anvendes allerede i dag med succes på et dusin uddannelser. Det nye er, at dimensioneringen af optaget skal udbredes til de fleste af de 120 erhvervsuddannelsesgrene.

Gennemførselsprocenten skal i vejret. Derfor skal de elever, der optages have de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at komme i mål med uddannelsen. I fremtiden skal elever, der kan dokumentere de nødvendige kvalifikationer have en adgangsbillet med garanti om at kunne gøre uddannelsen færdig.”

Uddannelse
20. august 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Uddybning af DA's forslag på EUD-området