Finanslovsforslag er en dyr regning for virksomhederne

Forslag til finanslov med sænket reformtempo og nye byrder på virksomhederne

Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til næste års finanslov. Regeringen fastholder sin 2020-plan, men tager ingen nye konkrete reforminitiativer.

Finanslovsforslaget indeholder blandt andet følgende elementer:

  • Etablering af en reserve til nye uddannelsesinitiativer ved at omlægge Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER), så arbejdsgiverne fremover skal afholde udgifterne til skolepraktikydelsen og de samlede udgifter til VEU-godtgørelse.
  • 600 mio. kr. afsættes over en 3-årig periode til at øge uddannelsesindsatsen for ledige og gennemføre en målrettet job- og uddannnelsesindsats for dagpengemodtagere, som risikerer at miste dagpengeretten.
  • Virksomhederne pålægges en ny arbejdsskadeafgift på næsten en halv mia. kr. årligt.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Forslaget til en ny finanslov er en dyr regning for virksomhederne. De pålægges nye omkostninger samtidig med, at der intet svar gives på, hvordan og hvornår der gennemføres de reformer, som skal genoprette landets svækkede konkurrenceevne.

Jo længere der går, før spørgsmålene besvares, jo mere vanskelig bliver genopretningen at gennemføre.

Vi løser ikke den økonomiske krise ved at øge virksomhedernes omkostninger. Tværtimod. Det vil koste arbejdspladser, hvis der som foreslået i finanslovsforslaget udskrives en regning på op i mod 1,5 mia. kr. ved at pålægge virksomhederne omkostninger til skolepraktik, VEU-godtgørelse og arbejdsskadeafgifter.

Hvis der skal skabes nye arbejdspladser i Danmark forudsætter det, at regeringen holder reformkursen. Den planlagte reform af kontanthjælpssystemet bør hurtigst muligt gennemføres, og integrationen skal forbedres.

Regeringens planer om at skrue op for uddannelsen af ledige er et tilbageskridt. Det er forkert at flytte midler fra aktivering, der motiverer ledige til at søge job, til uddannelse der ingen påviselig effekt har på lediges mulighed for at komme i job.”

Arbejdsmarked
27. august 2012
KONTAKT
LINKS
Forslag til ny finanslov