Erhvervsuddannelserne bør reformeres

Udvalgsarbejde om erhvervsuddannelser bør tænke nyt

I forslaget til en ny finanslov indkalder regeringen LO, KL og DA til et udvalgsarbejde, der skal komme med forslag på blandt andet praktikpladsområdet.

Udvalgets første møde finder sted tirsdag den 28. august.

Forslaget til en ny finanslov pålægger samtidig virksomhederne nye omkostninger på 1 mia. kr. til erhvervsuddannelserne og voksen- og efteruddannelse.

De afsatte penge skal anvendes til flere praktikpladser, herunder skolepraktik og forbedring af kvaliteten af uddannelserne. Endvidere skal erhvervsuddannelserne målrettes elever under 25 år.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Regeringens udspil er ikke ambitiøst nok. Det mangler nytænkning, og der er risiko for, at de mange penge bliver spildt.

Erhvervsuddannelsernes hovedproblem er, at der optages for mange elever, der mangler kvalifikationer og motivation til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Det sænker uddannelsernes omdømme og give mange unge et unødvendigt uddannelsesnederlag.

Virksomhederne har behov for at tiltrække flere stærke elever ved at gøre det tydeligt, at erhvervsuddannelserne har et højt fagligt niveau med store udfordringer. Derfor bør der opstilles optagelsesbetingelser for at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. Elever skal fagligt set være klædt på til at kunne gennemføre en uddannelse.

Arbejdsgiverne vil derfor foreslå regeringen, at en væsentlig del af erhvervsuddannelsessystemet nytænkes.”

Uddannelse
27. august 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Uddybning af DA's forslag på EUD-området