International LønStatistik 2. kvartal 2012

  • Højere lønstigninger i udlandet end i DK for både fremstilling, bygge- og anlæg og handel

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 2. kvartal 2012 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,5 pct. inden for fremstilling, 1,8 pct. inden for bygge- og anlæg samt 2,3 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 1,7 pct., 1,2 pct. og 2,0 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. For femte kvartal i træk var årsstigningstakten lavere i Danmark end i udlandet i 2. kvartal 2012 inden for fremstilling, hvilket kun er forekommet i seks ud af de seneste 30 kvartaler. Årsstigningstakten var også lavere i Danmark end i udlandet for bygge- og anlæg og handel.

Tal for Tyskland forsinkede

De tyske løntal for 1. og 2. kvartal 2012 offentliggøres først i slutningen af september af det tyske Statistisches Bundesamt som følge af metodiske ændringer, og vil derfor først blive anvendt i næste udgave af International LønStatistik. De tyske løntal for 4. kvartal 2011 indgår derfor i beregningen af de samlede tal for udlandet i både 4. kvartal 2011, 1. kvartal 2012 og 2. kvartal 2012.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2012 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 36. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
3. september 2012
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave