Udenlandsk arbejdskraft i Danmark, juni 2012

Rapporten i PDF-format

Indhold

 • Ind- og udvandring til Danmark
 • Beskæftigede udlændinge på det danske arbejdsmarked
 • Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft
 • Højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande
 • Samfundsøkonomiske fordele for det danske samfund ved indvandring af arbejdskraft
 • Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Resumé

Analysen viser blandt andet, at:

 • Der var i 2011 105.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark, og antallet har været nogenlunde konstant siden 2008
 • Op mod halvdelen af de fuldtidsbeskæftigede kom fra de øvrige EU-lande, lidt over 1/3 kom fra tredjelande og ca. 1/5 kom fra de øvrige nordiske lande
 • Ca. en fjerdel af de fuldtidsbeskæftigede i 2011 arbejdede inden for handel/transport/hotel/restauration, men set i forhold til branchens samlede beskæftigelse fylder udenlandske medarbejdere mest i landbruget, hvor næsten 25 pct. af de beskæftigede er udenlandske statsborgere
 • Den arbejdsrelaterede pendling som er faldet væsentligt siden 2008 udgjorde i 2011 ca. 22.000 fuldtidsbeskæftigede, som især kom fra Sverige, Tyskland og Polen
 • Tilgangen af udlændinge, der arbejder på det danske arbejdsmarked, steg fra 2004 fra ca. 6.500 til ca. 30.000 i 2008, hvor tilgangen igen faldt som følge af krisen til ca. 18.000 personer i 2011
 • Der var i 2011 knap 4.500 højtuddannede fuldtidspersoner fra tredjelande i arbejde på det danske arbejdsmarked, hvilket svarer til ca. 12 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse fra tredjelande
 • Højtuddannede arbejder hovedsagelig med information og kommunikation samt inden for industri og virksomhedsservice
 • I perioden siden 2004 har i gennemsnit 83 pct. af de nytilkomne højtuddannede arbejdstagere været under 40 år
 • Analyser fra Rockwoolfonden viser, at der er en gevinst for det danske samfund ved indvandring fra vestlige lande, og analyser fra CBC/DI viser, at højtuddannede indvandrere gavner det danske samfund, fordi de bruger færre offentlige ydelser og samtidig betaler mere i skat
 • En enkel og ubureaukratisk myndighedshåndtering via de fire International Citizen centre og de fire Workindenmark centre medvirker til at gøre det lettere at få fodfæste på det danske arbejdsmarked for udenlandske arbejdstagere og deres familier
 • De kommunale tilbud på hjemmesider og udformningen af blanketter på engelsk m.v. har fortsat et forbedringsbehov
 • Danskuddannelse for udlændinge er i for høj grad rettet mod den ”gamle gruppe af indvandrere” og ikke mod personer, som kommer til Danmark for at arbejde

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
5. september 2012