Unge, uddannelse og arbejdsmarkedet 2012, september 2012

Rapporten i PDF-format

Indhold

 • Unge og arbejdsmarkedet
 • Unge og offentlige ydelser
 • Unge og uddannelsesniveauet
 • Unge og folkeskolen, uddannelsesparathed og uddannelsestilbud

Resumé

Rapporten viser blandt andet, at:

 • Siden slut 1980’erne har der været et fald i erhvervsdeltagelsen blandt unge
 • Den økonomiske krise har medført en faldende beskæftigelse fra 2008 til 2011. Det gælder både for mænd og for kvinder, der har oplevet en faldende beskæftigelse. Især er beskæftigelsen faldet for unge under 30 år
 • Især har unge mænd i alderen 18-24 år oplevet en tilbagegang i beskæftigelsen sammenlignet med unge kvinder siden 2008
 • Danske unge har en beskæftigelse, der sammenlignet med andre europæiske unge er høj
 • Der er forskel på, hvor hurtigt nyuddannede får job. Nyuddannede med en erhvervsuddannelse er også blandt en af de grupper, der hurtigst får job som nyuddannet
 • Ældre fastholder beskæftigelsen på den samme virksomhed i længere tid end yngre. Langt flere unge fratræder på en arbejdsplads, og samtidig er rekrutteringen af unge højere end af ældre
 • Medarbejdere på danske arbejdspladser er meget tilfredse med arbejdsforholdene. Kun 8 pct. af medarbejdere, der er under 30 år, er ikke tilfredse med arbejdsforholdene generelt
 • Mere end 9 ud af 10 unge under 25 år har et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred. Trods et fremragende helbred har unge beskæftigede på DA-området mellem 20-29 år det højeste sygefravær. Denne aldersgruppe har ca. 1 sygefraværsdag mere end de 30-39-årige
 • I 2006 var godt 10 pct. af alle mellem 18-29 år på offentlig forsørgelse. I 2011 var det knap 13 pct. Det svarer til, at godt 36.000 flere unge mellem 18-29 år er kommet på offentlig forsørgelse fra 2008 til 2011, så der i 2011 er 100.000 unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse
 • 25-29-årige har højere ledighed end andre aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Det gælder både før den økonomiske krise og siden den økonomiske krise startede i 2008
 • Danske unge under 25 år har en af de laveste ledigheder i Europa. Mere end 60 pct. af de knap 70.000 15-24-årige, som i Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse i 1. kvartal 2012 angiver, at de er ledige, er samtidigt registreret som studerende
 • 2.066 personer i alderen 18-29 år fik i 2010 tilkendt en førtidspension. I forhold til befolkningsgrundlaget er det 2,5 gang så mange unge som for godt ti år siden
 • Unge, der kommer på førtidspension som 25-årige og fortsætter med at modtage førtidspension som enlig, frem til pågældende er 65 år, vil i gennemsnit koste det offentlige 8 mio. kr. alene i forsørgelsesudgifter. Hertil kommer mistede skatteindtægter, tab af arbejdsudbud, kontakt med sundhedsvæsen m.m.
 • Knap 95 pct. af de unge søger efter 9. og 10. klasse ind på en ungdomsuddannelse i 2011. Men langt fra alle gennemfører uddannelsen. 5 år efter at unge forlader folkeskolen, ventes knap 68 pct. at have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Fra 2000 til 2010 har der været en stigning i efterkommere og personer med dansk herkomst, der er i gang med uddannelsesaktiviteter, og forskellen mellem de to grupper er stort set udjævnet
 • Studerende anvender længere tid på at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse, end uddannelsen er normeret til. Det er ligegyldigt, om der er tale om en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse
 • På erhvervsuddannelserne er eleverne i gennemsnit 21 år, når de begynder på et grundforløb, mens de ved start på hovedforløb i gennemsnit er knap 26 år
 • Samlet set forlader mere end hver femte af eleverne folkeskolen med så ringe læsekompetencer, at de vil have svært ved at klare sig videre på en uddannelse eller i et job
 • Alle 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse. Der er mange uddannelser, der tæller med. Ud af en gruppe på 216.000 unge mellem 15 og 17 år er stort set alle i gang med en udannelse eller i job
 • Siden 2006 er ca. 50 pct. af eleverne efter 9. klasse fortsat i 10. klasse
 • Der er fastsat et mål om, at der årligt i 2015 skal etableres 3.000 nye EGU-forløb. Dette mål er således ikke blevet indfriet i 2010. Faktisk er der i 2010 kun indgået 1.500 nye aftaler, dvs. kun halvdelen af måltallet

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
10. september 2012