Ikke-vestlige indvandrere & arbejdsmarkedet, september 2012

Rapporten i PDF-format

Indhold

 • Ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet
 • Kompetencer og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere
 • Ikke-vestlige indvandrere og kommunerne

Resumé

Rapporten viser blandt andet, at:

 • Frem mod 2050 vil antallet af efterkommere fra ikke-vestlige lande stige med ca. 145.000 personer. I samme periode vil antallet af indvandrere stige med 5.000 personer
 • Andelen af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse er steget fra knap 43 pct. i 2000 til knap 48 pct. i 2011
 • Den stigende beskæftigelse fra 2000 til 2011 svarer til, at 43.000 indvandrere fra ikke-vestlige lande er kommet i arbejde. I samme periode faldt antallet af personer med dansk herkomst i beskæftigelse med 200.000 personer
 • Derimod er der stadig 48 pct. af ikke-vestlige indvandrere, der er uden for arbejdsstyrken i 2011
 • Under den økonomiske krise har både lønmodtagere med dansk baggrund, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere oplevet et fald i beskæftigelsen
 • 4,6 pct. af alle beskæftigede inden for den private sektor er ikke-vestlige indvandrere. Det er en stigning fra 3,2 pct. i 2000. Andelen af beskæftigede med indvandrerbaggrund er lavere i den offentlige sektor, hvor 3,7 pct. af de ansatte har ikke-vestlig indvandrerbaggrund i 2011
 • I de senere år er danskkundskaberne blandt indvandrere forbedret. I første halvår 2000 var det kun hver anden indvandrer og efterkommer fra ikke-vestlige lande, som selv vurderede at have gode danskkundskaber. I 1. halvår 2011 var andelen steget til tre ud af fire
 • Indvandrere har uanset konjunkturer haft et højere ledighedsniveau end personer med dansk herkomst
 • Der er særligt mange indvandrere, der modtager kontanthjælp. 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere udgør godt 6 pct. af befolkningen, mens de udgør godt 20 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere. Af de ca. 28.000 ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp er ca. 6.000 vurderet af jobcentrene til at være parate til at tage et job
 • Et dårligere selvvurderet helbred blandt ikke-vestlige indvandrere sammenlignet med personer med dansk baggrund giver sig ikke udslag i, at beskæftigede indvandrere har et væsentligt højere sygefravær end beskæftigede med dansk baggrund
 • Andelen af 18-64-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager førtidspensioner er 11,2 pct. i 2011. 6,6 pct. af samme aldersgruppe i befolkningen med dansk herkomst modtog i 2011 førtidspension
 • Ældre indvandrere modtager i meget højere grad førtidspension end personer med dansk herkomst. Hver tredje 50-59-årig ikke-vestlige indvandrer modtager førtidspension mod 12 pct. af samme aldersgruppe med dansk herkomst
 • Blandt 60-64-årige modtager mellem 64 og 77 pct. af personer med herkomst fra Irak, Libanon og Bosnien førtidspension
 • Der er stort set ingen forskel på personer med dansk herkomst og ikke-vestlige indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet, når der tages højde for forskelle i uddannelsesniveau
 • Samlet set forlader mere end hver femte af eleverne folkeskolen med så ringe læsekompetencer, at de vil have svært ved at klare sig på en uddannelse, i et job eller i private sammenhænge
 • Blandt mandlige efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet har mere end 2 ud af 3 ikke taget en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Fra 2000 til 2010 har der været en stigning i andelen af efterkommere og personer med dansk herkomst, der er i gang med en uddannelse, og forskellen mellem de to grupper er stort set udjævnet
 • Samlet set udgør indvandrere og efterkommere ca. 8 pct. af eleverne, der indgår uddannelsesaftale om praktik i både 2008 og 2011.
 • Indvandrere og efterkommere er den gruppe af beskæftigede, der generelt anvender voksen- og efteruddannelse mest. Beskæftigede indvandrere og efterkommere er særligt overrepræsenterede i voksen- og efteruddannelse med henblik på at opnå kompetencer på folkeskoleniveau eller gymnasialt niveau
 • Der vil være 11.700 flere indvandrere i arbejdsstyrken, hvis alle kommuner havde den samme andel af indvandrere i arbejdsstyrken som de bedste kommuner inden for hver af de 11 klynger af sammenlignelige kommuner

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
10. september 2012