Udvalg skal nytænke erhvervsuddannelserne

Nytænkning er nødvendig for at løse ubalancen på praktikpladsområdet.

I juli 2012 blev der indgået knapt 3.900 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne. Det er en stigning på otte pct. i forhold til samme tid sidste år. De seneste 12 måneder er der indgået 46.776 uddannelsesaftaler. Det er to pct. færre end året før.

Der var i alt godt 10.900 praktikpladssøgende elever ultimo juli 2012. Af de praktikpladssøgende var cirka halvdelen i skolepraktik i ultimo juli 2012.

Børne- og Undervisningsministeren har nedsat et erhvervsuddannelsesudvalg, der bl.a. skal finde varige løsninger på udfordringerne for erhvervsuddannelserne. Udvalget holder sit første møde på onsdag den 12. september.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Løsningen af udfordringen med de forholdsvist mange praktikpladssøgende kræver en samlet nytænkning af erhvervsuddannelserne. Det er derfor positivt, at et udvalg med DA, LO, KL og Børne- og Undervisningsministeriet tager fat på opgaven i denne uge.

Erhvervsuddannelsernes hovedproblem er ikke alene praktikpladser. Der optages for mange elever uden tilstrækkelige kvalifikationer og motivation til at gennemføre uddannelsen.

Virksomhederne har behov for at tiltrække flere fagligt stærke unge og understrege at erhvervsuddannelsernes høje faglige niveau skal matches med et tilsvarende højt fagligt kvalifikationsniveau. Der bør derfor være optagelsesbetingelser som sikrer, at eleverne er fagligt klædt på til at kunne gennemføre uddannelsen.”

Uddannelse
10. september 2012
KONTAKT
LINKS
UVM: Seneste praktikpla­dsstatistik