SU-rytteri kan stoppes

Optagelsesbetingelser og krav om deltagelse i undervisningen vil eliminere SU-rytteriet.

DR Nyheder skriver i dag, at erhvervsuddannelserne kæmper med elever, der begynder på den ene uddannelse efter den anden uden at gennemføre og samtidig hæver SU lige så længe, som de vil.

For SU-systemet er bygget sådan, at du kan få 5.662 kroner om måneden i årevis ved at skifte mellem ungdomsuddannelser. Det vil sige uddannelser som for eksempel tømrer, kok, tjener, SOSU, frisør eller slagter.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Hos arbejdsgiverne og blandt erhvervsskolerne er det en kendt sag, at mange elever begynder på en erhvervsuddannelse alene for at oppebære SU. På skolerne er der registreret elever, der aldrig sætter deres ben på skolen eller deltager aktivt i undervisningen. Det kan både være elever der mangler de nødvendige faglige kompetencer i dansk og matematik samt motivation til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

SU-rytteriet er med til at ødelægge erhvervsuddannelsernes omdømme, fordi skolerne får status som opsamlingssted for umotiverede elever.

DA ønsker, at der bør gælde en række betingelser for, at elever skal kunne optages på en erhvervsuddannelse. For det første skal eleverne kunne læse og regne godt nok til at kunne gennemføre uddannelsen. Eleverne skal have aflagt og bestået afgangsprøven i dansk og matematik og evt. andre fag, der er relevante for den erhvervsuddannelse, som eleven vil starte på. Dernæst bør erhvervsskolen inden optagelse afprøve, om eleven er motiveret til at gøre uddannelsen færdig og f.eks. har viljen til at deltage aktivt i undervisningen og modtage de uddannelsestilbud, der står til rådighed.

Endelig bør SU-reglerne ændres, så SU betales bagud. Det betyder, at SU hver måned først kommer til udbetaling, hvis eleven har deltaget i undervisningen og har været aktiv på skolen.

Ændringen vil medvirke til, at eleverne begynder på uddannelser, som de kan gennemføre, og gør deres uddannelse færdig.”

Uddannelse
17. september 2012
KONTAKT
LINKS
DR Nyheder: Unge misbruger SU-systemet