FraværsStatistik 2011

  • Faldende sygefravær på DA-området
  • Sygefravær udgør 3,3 pct. af den mulige arbejdstid i 2011

Udviklingen i fravær

Sygefraværet på DA-området er faldet marginalt fra 7,4 dage til 7,3 dage fra 2010 til 2011. Sygefraværet svarer til 3,3 pct. af den mulige arbejdstid. Sygefraværet har aldrig været på et lavere niveau siden 1994, hvor en samlet fraværsprocent for arbejdere og funktionærer blev beregnet for første gang.

Sygefraværet er faldet for kvindelige arbejdere med 0,2 pct.-point. til 5,2 pct. af den mulige arbejdstid. For mandlige funktionærer er sygefraværet til gengæld steget med 0,1 pct.-point til 2,1 pct. af den mulige arbejdstid. For mandlige arbejdere og kvindelige funktionærer er sygefraværet uændret.

Fravær på grund af børns sygdom, arbejdsulykker og andet fravær er uændret for alle grupper. Barselsfraværet er uændet totalt set, men er steget for de mandlige funktionærer med 0,1 pct.-point. Til gengæld er barselsfraværet for kvindelige funktionærer faldet med 0,2 pct.-point.

Det samlede fravær er faldet med 0,1 pct.-point fra 2010 til 2011, hvilket kan henføres til marginale fald i sygefravær, barselsfravær og fravær som følge af arbejdsulykker.

Fraværets størrelse

Det samlede fravær på DA-området udgør 4,6 pct. af den mulige arbejdstid i 2011. Heraf udgør sygefravær 3,3 pct.-point, jf. figuren ovenfor.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgør i 2011 5,0 pct., mens det udgør 4,3 pct. for funktionærer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 4,4 pct. for mandlige arbejdere og 7,2 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgør sygefraværet hhv. 3,7 og 5,2 pct.-point.

For funktionærer er det samlede fravær 2,7 pct. for mænd og 6,9 pct. for kvinder. Heraf udgør sygefraværet hhv. 2,1 og 3,6 pct.-point.

Fravær for identiske personer

Personer, som er med i statistikken i begge år, har haft en stigning i sygefraværet – fra 2,9 pct. til 3,4 pct. af den mulige arbejdstid. 60,7 pct. af de identiske personer har haft samme eller mindre sygefravær, så stigningen er relateret til 39,3 pct. af personerne. Sammenholdt med det uændrede sygefravær generelt set, afspejler stigningen i sygefravær for identiske personer også, at afgåede lønmodtagere har et højere sygefravær, mens tilgåede lønmodtagere har et lavere sygefravær end gennemsnittet.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2011 indgår i alt ca. 350.000 lønmodtagere på DA-området. Alle resultater for 2011 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2011.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf) FraværsStatistik 2011 udkommer i uge 38 og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr. ekskl. moms.

KONTAKT
Publiceret:
20. september 2012
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave