Præmieordningen skal afskaffes

DA bakker op om regeringens plan om at afskaffe præmieordningen på erhvervsuddannelserne. Præmieordningen har ikke medført flere praktikpladser.

P3 Nyhederne citerer i dag enkelte arbejdsgivere for, at det er en dårlig idé at afskaffe præmieordningen på erhvervsuddannelserne.

Præmieordningen giver arbejdsgiverne mulighed for at modtage præmie og bonus op til 70.000 kr. pr. indgået uddannelsesaftale.

Udgifterne til ordningen er eksploderet på få år og har skabt en gæld på 3 mia. kr., som virksomhederne hænger på gennem Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Tilgangen af elever, der berettiger deres arbejdsgiver til lønrefusion fra AER, opgøres som andel af den samlede ungdomsårgang. Frem til 2008 var denne andel relativ konstant. I 2007 udgjorde tilgangen 7,2 pct. af en ungdomsårgang, mens andelen er faldet til 5,9 pct. i 2011, ifølge en rapport fra Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Præmieordningen har ikke haft en dokumenteret effekt. Der er i de seneste år brændt en forfærdelig masse penge af på tilskud, uden at milliardudgiften står mål med resultatet. Det er i stedet virksomhedernes ordrebøger, der har betydning for om der oprettes praktikpladser.

DA bakker fuldt ud op om regeringens plan om at afskaffe præmieordningen ved udgangen af 2012.”

Uddannelse
28. september 2012
KONTAKT