AK-samvirke regner forkert og undergraver akutpakken

Langt flere, end A-kasserne påstår, vil få gavn af jobrotation.

I regeringens akutpakke, som AK-samvirke selv er aftalepart i, er afsat knap 200 millioner kroner til jobrotation. Jobrotation er et redskab jobcentrene kan bruge til at få ledige ind på virksomhederne, mens de ansatte er i efteruddannelse.

I en ny beregning påstår A-kassernes Samvirke, at de penge kun vil skabe 770 jobrotationsforløb, og derfor kun vil føre til, at 385 får job efterfølgende.

Men regnestykket hænger ikke sammen. Et jobrotationsforløb varer i gennemsnit 20 uger. De ekstra midler afsat i akutpakken rækker derfor til omkring 1.600 jobrotationsforløb.

En ny rapport fra Beskæftigelsesregion Nordjylland viser, at mere end seks ud af ti langtidsledige bliver selvforsørgende efter et jobrotationsforløb.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Med forkerte tal forsøger AK-samvirke nu på ny at undergrave den akutpakke, som de selv er aftalepartner i.

Jobrotation er et specialiseret arbejdsmarkedspolitisk redskab og en dyr ordning. Men 200 millioner kroner rækker til at give langt flere ledige mulighed for at komme ind i en virksomhed, og efterfølgende få et arbejde, end AK-samvirke påstår.

Sandsynligvis vil pengene række til, at næsten et tusind langtidsledige bliver selvforsørgende alene gennem jobrotation. Samtidig er en række andre initiativer sat i værk for at få de ledige i job.

AK-samvirkes beregninger er simpelthen forkerte, og det skader arbejdet med at finde job til de ledige, at AK-samvirke insisterer på, at skabe en uberettiget håbløshed.

I arbejdet for at få de langtidsledige i job, skal alle muligheder overvejes. Men det er ikke et mål i sig selv, at ledige skal i jobrotation i et stort omfang. Målet er at få dem i job - uden offentlige tilskud.”

Arbejdsmarked
4. oktober 2012
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk