Elever uden praktikplads kan gøre deres uddannelse færdig

På nær 470 elever kan de 10.000 praktikpladssøgende gøre deres drømmeuddannelse færdig, hvis de vil.

De seneste praktikpladstal fra Ministeriet for Børn og Undervisning angiver, at 10.263 elever på erhvervsskolerne søger en praktikplads.

En samkørsel på de 10.263 elevers konkrete uddannelsesønsker og de reelle uddannelsesmuligheder viser, at ikke mindre end 9.733 af eleverne kan gøre deres drømmeuddannelse færdig, hvis de vil. For 65 elevers vedkommende dog først, når karensperioden på to måneder er udløbet.

Kun 470 elever er nødt til at skifte uddannelse for at få et svendebrev. Disse elever fordeler sig på i alt 17 erhvervsuddannelser, heraf mere end halvdelen på uddannelserne til lastvognchauffør, metalsmed og grafisk tekniker (typograf). Eleverne på disse uddannelser har mulighed for at skifte til beslægtede uddannelser med skolepraktik f.eks. lagermedhjælper, smed og skiltetekniker.

PP-søgende opgjort august 2012

Praktikpladssøgende elever i alt

10.263

Praktikpladssøgende elever 0-2 mdr. efter
afsluttet grundforløb

65

Praktikpladssøgende elever mere end 2 mdr. efter afsluttet grundforløb (nettosøgende)

10.198

  • heraf elever i skolepraktik

4.596

  • heraf elever med adgang til skolepraktik på den uddannelse, eleven er i gang med

5.132

Elever uden adgang til skolepraktik

470

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Ved offentliggørelse af ministeriets praktikpladstal var der igen røster fremme om, at 10.000 elever ikke kan gøre deres uddannelse færdig.

Heldigvis har vi en uddannelsesgaranti, der gør, at stort set alle elever kan færdiggøre deres uddannelse, hvis de vil. Der er ingen elever, der bliver ladt tilbage, hvis de aktuelt ikke har en praktikplads.

Eleverne kan fortsætte i skolepraktik, og de fleste elever afslutter fortsat deres uddannelse i virksomhedspraktik.”

Uddannelse
12. oktober 2012
KONTAKT