Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. oktober 2012 svaret produktivitetskommissionen i sagen om

DA’s svar til Produktivitetskommissionen

Regeringens produktivitetskommission har opfordret DA til at byde ind med relevante drivkæfter og barrierer for den danske produktivitetsvækst.

DA’s svar i PDF-format

Resumé

Af drivkræfter og barrierer for øget produktivitetsvækst peger DA bl.a. på:

  • En effektiv offentlig sektor. Det skal bl.a. understøttes af en bedre offentlig ledelse, øget brug af individuel- og resultatløn samt konkurrenceudsættelse
  • Mindre bureaukrati for danske virksomheder. Det skal bl.a. understøttes af mindre offentlig regulering og generelt bedre rammevilkår
  • Uddannelsessystemet skal forbedres. Børn og unge skal sikres en bedre uddannelse med øget kvalitet i undervisningen, herunder i de basale grundfag
  • Øget tilskyndelse til at styrke individuel produktivitet og arbejdsindsats. Det skal kunne betale sig for medarbejderne at arbejde mere, øge sin produktivitet og sine kvalifikationer
  • Nødvendige og ambitiøse reformer. Der skal gennemføres reformer, der øger konkurrenceevnen, produktiviteten og arbejds-styrken på sigt, og som samtidig skaber stabilitet og forudsigelighed for virksomhederne

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
23. oktober 2012
LÆS MERE
DA Information af 23. oktober 2012