Aftale om jobåbninger til langtidsledige

Regeringen indgår omfattende aftale med kommuner, regioner og arbejdsgivere om at synliggøre jobåbninger til alle, der er ved at miste dagpengeretten. Arbejdsgivere kan få op til 25.000 kr. for at ansætte personer i rådighed fra målgruppen.

Regeringen har i dag indgået aftale med arbejdsgiverne i den offentlige og den private sektor om at synliggøre jobåbninger til alle, der er på vej til at miste retten til dagpenge.

Baggrunden for aftalen er, at der er skabt en helt ekstraordinær situation med indfasningen af den nye 2-årige dagpengeperiode, hvor relativt mange på en gang vil have opbrugt deres periode på dagpenge.

Regeringen har i forvejen indgået en omfattende akutpakke med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke som betyder, at jobcentre og a-kasser skal yde en ekstraordinær indsats for at hjælpe de ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

I den nye aftale forpligter aftaleparterne sig til at synliggøre jobåbninger til de ledige, der er sidst i dagpengeperioden eller falder ud af dagpengesystemet frem til 1. juli 2013.

For at understøtte at arbejdsgiverne synliggør jobåbninger for de ledige og jobcentrene, indføres en præmieringsordning på op til 25.000 kr. for et års ansættelse inden for målgruppen.

Måltallet for aftalen er 12.500 stillinger frem til sommeren 2013. Heraf skal de private finde 7.500 stillinger – heraf 5.000 på DA området, mens de offentlige arbejdsgivere skal finde 5.000.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”De private arbejdsgivere vil med denne aftale bakke det store flertal i Folketinget op, der står bag det nye dagpengesystem. Det er en aftale vi nu vil lægge alle kræfter i at realisere.

Det er afgørende for arbejdsgiverne at fastholde en troværdig finanspolitik og fastholde de reformer, der kan skabe forudsætning for vækst og beskæftigelse. Derfor er det også helt rigtigt at gennemføre ændringer i dagpengesystemet som aftalt.

Vi står i en ekstraordinær overgangsfase, hvor et nyt og mere konkurrencedygtigt dagpengesystem skal gennemføres. Fra 1. januar 2013 har vi på en gang ledige, der har opbrugt deres dagpengeret fra den fireårige periode og fra den toårige periode. Og konjunkturerne er fortsat vanskelige.

Al erfaring tilsiger, at det er den enkeltes søgeaktivitet, der er afgørende. Denne aftale vil sammen med akutpakken understøtte et effektivt jobmatch til glæde for alle parter.

Det er helt afgørende, at der nu skabes ro om det nye dagpengesystem. Vi ved, at mange ledige først finder job, når deres periode på dagpenge er ved at være brugt op, og den politiske uro om dagpengene kan derfor i sig selv være med til at få ledige til at se tiden an i stedet for at tage f.eks. et ufaglært job.

De nye dagpengeregler er langt at foretrække for både arbejdsgivere, lønmodtagere og samfundet som helhed. Vi vil stadig stå med et af de mest rundhåndede dagpengesystemer – både i forhold til ydelse, varighed og genoptjeningsregler. Ændringen af dagpengesystemet vil få mindst 13.000 flere i beskæftigelse, og staten vil spare milliarder. Alt sammen væsentlige bidrag til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.”

Arbejdsmarked
24. oktober 2012
KONTAKT
LINKS
Aftale om akutjob