Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. oktober 2012 svaret Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

DA har noteret, at baggrunden for lovforslaget er en politisk aftale indgået mellem regeringen og Enhedslisten ”Et godt og langt arbejdsliv for alle”, der blev lanceret ultimo august 2012. Det er DA´s vurdering, at der med den politiske aftale sættes en broget buket af initiativer i værk.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
29. oktober 2012