Vismænd: Ingen grund til længere dagpengeperiode

Vismandsrapporten peger på, at det fleksible arbejdsmarked hjælper os i krisetider.

Vismændene tegner et trist billede i dunkle farver af en lang periode endnu med usikkerhed og lav vækst.

Lønkonkurrenceevnen er svækket voldsomt og der er kun udsigt til at vinde en lille smule af det tabte tilbage. Vismændene venter derfor, at vi fortsat taber markedsandele.

Vismandsrapporten sætter denne gang fokus på arbejdsmarkedet.

Rapporten dokumenterer at der er stor dynamik på det danske arbejdsmarked, hvor mange får nyt job trods krisen.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vismandsrapporten dokumenterer at vi har et arbejdsmarked med stor mobilitet, hvor der hver eneste dag er mange, der får nyt job. Det er ikke bundfrossent som sortseerne hævder. Den manglende vækst har ikke sat dynamikken i stå, som vi har set det i andre lande.

Men den danske lønkonkurrenceevne er så svækket, at det er afgørende at de danske lønstigninger ligger under de udenlandske i en lang årrække, og at virksomhederne ikke får yderligere omkostninger dikteret fra Christiansborg.

Formandskabets konklusion er klar: der er absolut ingen begrundelser for at forlænge dagpengeperioden yderligere.

Med en 2-årig dagpengeperiode skal mikset af politik være: tættere kontakt til virksomhederne, flere samtaler med ledige i jobcentrene, og korte, fagspecifikke aktiveringsforløb i kombination med ansættelse. De samme elementer, som ligger i den netop aftalte ”akut-pakke”.

Arbejdsmarked
1. november 2012
KONTAKT
Daglig leder af Direktionssekretariatet
Christina Bjørnbak Hallstein
33 38 94 84
cbh@da.dk