Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. oktober 2012 svaret Beskæftigelsesrådet i sagen om

Høringssvar på høring over L 46, forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 30. oktober 2012 sendt lovforslag L 46 om forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

DA har følgende bemærkninger til lovforslaget: Det er for virksomhederne helt afgørende, at der kommer en hurtig afklaring af vilkårene for opslag af akutjob og betingelserne for jobpræmien. DA er derfor tilfreds med, at Folketinget har indvilget i en hastebehandling af beskæftigelsesministerens lovforslag.

DA finder endvidere, at det er en forudsætning for, at virksomhederne hurtigt og i stort omfang lægger deres akutjobopslag på jobnet.dk, at den praktiske administration er meget enkel og så vidt muligt baseret på eksisterende systemer, som virksomhederne kender.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
1. november 2012