Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. november 2012 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsat

DA har gennem Beskæftigelsesrådet modtaget høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats angående digital kommunikation mellem kommuner og borgere.

DA har ingen bemærkninger til den foreslåede udmøntning i bekendtgørelsen af § 10a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
2. november 2012