Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. november 2012 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring vedr. ny bekendtgørelse om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge

DA har gennem Beskæftigelsesrådets ydelsesudvalg modtaget høring om to nye bekendtgørelser om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge.

DA har ingen bemærkninger til den foreslåede udmøntning i bekendtgørelserne.

KONTAKT
Publiceret:
2. november 2012