Faktuelle fejl i ugebrevet A4’s artikel om unges jobmuligheder

LO’s ugebrev A4 skriver i dag at chancen for, at danske unge finder et fuldtidsjob, er lige så ringe som i det kriseramte Sydeuropa. Det er et udsagn uden dækning og som kun tjener til at tegne et negativt billede af arbejdsmarkedet.

Ifølge Ugebrevet A4 er der 19 pct. af danske 15-24-årige, der arbejder fuldtid. Det får A4 til at sammenligne de danske unges jobmarked med det sydeuropæiske og samtidig konstatere, at det placerer Danmark på en 21. plads blandt 33 europæiske lande.

Ugebrevet A4 konkluderer på baggrund af tallene, at: ”Sydeuropa kæmper med endeløse køer af unge arbejdsløse. Men faktisk er de unges chance for at få et fuldtidsjob i Danmark mindre end i lande som Portugal, Bulgarien og Tyrkiet.”

Men tallene siger intet om, hvor mange af de unge mellem 15-24 år, der rent faktisk søger beskæftigelse forgæves. Mange unge i denne aldersgruppe er studerende, og mange af de unge er studerende med et deltidsjob.

Ser vi på de danske tal for ungdomsledigheden, der giver et billede af, hvor mange der er arbejdssøgende, ligger Danmark i en international sammenhæng lavt.

I OECD’s opgørelse af ledighed i aldersgruppen 15-24 år ligger Danmark med 14,2 pct. under OECD-gennemsnittet på 16,2 pct. og dermed langt under ungeledigheden i Grækenland og Spanien, som når op på hhv. 44,4 og 46,4 pct. af arbejdsstyrken i 2011.

I OECD’s opgørelse indgår bl.a. unge studerende og unge førtidspensionister. Den registrerede arbejdsløshed i Danmark blandt unge i alderen 16-24 år var 4,9 pct. i 2011.

Chefkonsulent Charlotte Hougaard Møller:

”Det er faktuelt forkert at påstå, at danske unge har vanskeligere ved at finde fuldtidsarbejde, end unge har i Spanien. Det er tværtimod et kendetegn ved det danske arbejdsmarked, at unge har gode muligheder for at finde arbejde hos arbejdsgivere som efterspørger deres store fleksibilitet.

Dansk Arbejdsgiverforening ser intet problem i, at mange unge danskere vælger at tage en uddannelse. Vi ser heller ingen problemer i, at de unge studerende tager et deltidsjob. Det styrker deres kendskab til arbejdsmarkedet og gør dem dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Men det er et alvorligt problem, at fagbevægelsen via medierne insisterer på at tegne et billede af, at mulighederne for at få arbejde i Danmark er meget ringe. Det er ikke et retvisende billede af det fleksible danske arbejdsmarked.”

Arbejdsmarked
7. november 2012
KONTAKT