Uddannelsesaftale overfører statslige udgifter på arbejdsgiverne

Arbejdsgiverne får større udgifter, men der er nu lagt loft over udgifterne de næste fire år.

Regeringen har med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Enhedslisten indgået en aftale om erhvervsuddannelser og praktikpladser.

Aftalen medfører en væsentlig ommøblering af udgifterne til skolepraktik, som arbejdsgiverne overtager finansieringen af fra 1. januar 2013.

Pengene tages fra arbejdsgivernes betaling til den fælles elevrefusion – AER. Arbejdsgiverne har de seneste år betalt et højt bidrag, fordi der skulle sendes penge tilbage til de arbejdsgivere, der oprettede praktikpladser. Nu fastholdes den høje betaling til AER, men da pengene skal bruges til bl.a. skolepraktik, vil arbejdsgiverne ikke længere få deres penge tilbage i form af praktikpladstilskud.

Samtidig er aftaleparterne dog enige om, at arbejdsgivernes overtagelse af skolepraktikydelsen ikke må medføre øgede stigende udgifter for arbejdsgiverne i aftaleperioden. Det er derfor aftalt, at bidraget til AER er fastlåst på uændret niveau 2013 og 2014 og reduceres lidt i 2015 og 2016.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”De foreslåede reformer er fagligt set et skridt i den rigtige retning. I 2013 fortsætter reformarbejdet, og vi vil følge nøje op på, at intentionerne bliver fastholdt. Vi kan f.eks. ikke blive ved med at se på, at erhvervsuddannelserne spoleres af, at så mange unge mangler kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse.

Arbejdsgiverne er meget skeptiske over for finansieringsmodellen, der sagt på jævn dansk betyder, at statslige opgaver frem over skal finansieres af arbejdsgiverne.

Det glæder derfor DA, at det under forhandlingerne er lykkedes at skabe en fast økonomisk ramme for aftalen. Spørgsmålet om virksomhedernes konkurrenceevne har betydet så meget, at forligsparterne har aftalt at fastfryse arbejdsgivernes udgifter til AER i de kommende fire år. Det er langt bedre end regeringens oprindelige udspil. 

Samtidig er spørgsmålet om arbejdsgivernes finansiering af voksen- og efteruddannelse udskudt til næste år, hvilket også glæder arbejdsgiverne, fordi finansiering nødvendigvis skal ses i forlængelse af de forslag til forbedringer, som bl.a. DA har foreslået, og som skal udarbejdes konkret i 2013.”

Uddannelse
8. november 2012
KONTAKT
LINKS
Aftalen