Finanslov blottet for vækstinitiativer

Det mest skuffende ved finansloven er, at regeringen har sat en mulighed for at skabe vækst over styr. Aftalen om uddannelse til ledige, der har mistet retten til dagpenge, er sløset brug af statens penge, mener DA

Med søndagens aftale mellem regeringen og enhedslisten er finanslovsforhandlingerne nu lukket. Regeringen og Enhedslisten har aftalt at give ledige, der i første halvår i 2013 mister retten til dagpenge, kontanthjælp uanset størrelse på egen formue eller ægtefælles indtægt. Eneste betingelse for at få denne særydelse er, at modtagerne deltager i relevant uddannelse, der i omfang kan være fra få uger op til et halvt år.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Danmarks position er så udfordret, at det er en stor skuffelse, at regeringen og Folketinget har brugt tiden på delforlig, der på ingen måde skaber forudsætninger for fremtidens velstand og vækst.

Bundlinjen er, at den samlede finanslov ikke forholder sig til, at danske virksomheder dag for dag mister markedsandele og at Danmark er ved at miste grebet om fremtidens værdiskabelse.

Aftalen mellem Enhedslisten og regeringen om det næste halve år at tilbyde ledige, der mister retten til dagpenge, kontanthjælp uden modregning for egen formue eller ægtefælles indtjening er i klar modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Det ligner borgerløn til en udvalgt gruppe. At bruge 480 mio. kr. på så ufokuseret anvendelse af uddannelse og kontanthjælp må betegnes som stærkt kritisabelt og direkte skadeligt for arbejdet med at sikre de ledige ordinær beskæftigelse - uanset at der er tale om en særordning, der er afgrænset til et halvt år.

De foreløbige erfaringer fra jobcentrene viser, at akutaftalerne har givet de værktøjer, som der er brug for. Det burde have givet regeringen ro til at skabe en meget mere fremsynet finanslov end tilfældet er.

Med akutaftalerne har de private og offentlige arbejdsgivere ønsket at bakke op om dagpengereformen. Vi har klart markeret, at vi har fire hjørnesten, der ikke kan flyttes: 1) Dagpengeperiodens længde, 2) Reglerne for genoptjening, 3) Reglerne for supplerende dagpenge, 4) kun ustøttet beskæftigelse kan indgå i genoptjening.

Aftalen med Enhedslisten er sløset brug af statens penge, men ændrer ikke på disse principper.”

Forliget om såkaldt social dumping viser, hvor defensivt regeringen og folketingsflertallet arbejder. Vi kan ikke skærme os mod at møde den udenlandske konkurrence ved at overføre parternes ansvar for aftalesystemet på offentlige indkøbere.

Tilsvarende er det dybt bekymrende, at forliget om erhvervsuddannelserne – trods gode takter i sit faglige indhold – medfører at udgifter, der ind til nu har påhvilet staten, fremover skal bæres af arbejdsgiverne.

Arbejdsmarked
11. november 2012
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk