Positivt at Køge Jobcenter har forbedret indsatsen

Af Jens Troldborg, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Formand for Køges Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg, Mogens Møller (SF), undrer sig i Dagbladet Køge d. 5. november over DA’s nøgletalsrapport, der sammenligner jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

De kommunale jobcentre har et stort ansvar i beskæftigelsesindsatsen. Derfor udsender DA hvert kvartal nøgletal om hvordan det går i hvert enkelt jobcenter på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.jobindsats.dk. Formålet er at sætte fokus på kommunernes beskæftigelsesindsats for at se, hvor jobcentrene kan blive bedre til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse og tættere på arbejdsmarkedet.

DA’s rapporter med nøgletal offentliggøres på DA’s hjemmeside for de lokale og regionale beskæftigelsesråd (www.lbr-rbr.da.dk). Nøgletallene ligger offentligt tilgængeligt på hjemmesiden, når rapporterne udsendes til pressen, således at det er muligt for alle interesserede at orientere sig nærmere i nøgletallene.

For Køge Jobcenter viste tallene bl.a., at der var problemer med at give de ledige jobsamtaler og aktive tilbud til tiden, samt at Køge bruger 32,3 mio. kr. mere på kontanthjælp end sammenlignelige kommuner, fordi kommunen har relativt mange ledige på kontanthjælp.

Disse er væsentlige forhold. For det første viser analyser, at en tidlig indsats fra jobcentrets side øger de lediges chancer for at komme ud af forsørgelse. For det andet skal man i forhold til økonomien ikke udelukkende se på et samlet nettobesparelsespotentiale, men også være opmærksom på de specifikke områder, hvor jobcentret er dyrere end sammenlignelige jobcentre.

Når DA indsamler tal for alle jobcentre, kan der på nogle områder nå at komme nyere tal inden rapporten offentliggøres. Derfor er det kun positivt, hvis udviklingen er blevet forbedret i månederne efter. Det glæder vi os til at kommentere i forbindelse med udsendelse af de kommende nøgletal.

Det er ligeledes positivt, at der er et godt samarbejde med DA’s repræsentanter i det lokale beskæftigelsesråd i Køge. Det er DA’s ønske, at DA i alle de lokale beskæftigelsesråd kan yde en tilsvarende indsats. Virksomhedernes mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft er nemlig bl.a. afhængig af, at jobcentrene formår at få de ledige ind på arbejdsmarkedet.

Bragt i Dagbladet Køge d. 17.11.12