BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2012

  • Fortsat fald i beskæftigelsen på DA-området
  • Størst fald i provinsen

På DA-området faldt beskæftigelsen 2,0 pct. fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. I forhold til kvartalet forud, hvor beskæftigelsen faldt 2,3 pct., viser BeskæftigelsesIndikatoren for 3. kvartal et marginalt svagere fald i beskæftigelsen inden for DA-området.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen 2,7 pct. fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 jf. figuren nedenfor. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed og inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen 1,8 pct. fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012. Faldet var størst i Region Nordjylland (4,4 pct.) efterfulgt af Region Syddanmark (3,0 pct.), Region Sjælland (2,7 pct.) og Region Midtjylland (2,3 pct.), jf. den nederste tabel i linket i ’Læs mere boksen’ . I Region Hovedstaden faldt beskæftigelsen 0,1 pct., og Region Hovedstaden har dermed haft de laveste fald blandt de fem regioner i de seneste fem kvartaler. Siden 2. kvartal 2008 er beskæftigelsen faldet mindre i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner i 12 ud af 18 kvartaler.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2011 og 3. kvartal 2012, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
20. november 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller