Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. november 2012 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Svar på høring om ændring af lov om sygedagpenge (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejdsgivere)

Arbejdsgiversiden (Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne) har gennem Beskæftigelsesrådet modtaget høring vedrørende L 76 – Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejdsgivere).

Arbejdsgiversiden har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Med forslaget øger regeringen virksomhedernes omkostning gennem forhøjelse af arbejdsgivernes bidragssag fra 70 pct. til 80 pct. i forsikringsordningen for mindre, private arbejdsgivere.

Forslaget øger udgifterne, der er forbundet med medarbejders sygefravær for arbejdsgivere og styrker derfor ikke virksomhedernes konkurrenceevne.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
26. november 2012