Flere indvandrere falder ud af arbejdsmarkedet

Vellykket integration går via arbejdsmarkedet. Det bør regeringen tage større højde for.

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en ny integrationspolitik.

Udspillet indeholder blandt andet en konkret målsætning om, at 10.000 flere nydanskere skal i beskæftigelse frem mod 2020.

Men bare i løbet af det seneste par år er der 6.000 flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i den arbejdsdygtige alder, der er havnet helt uden for arbejdsmarkedet på passiv offentlig forsørgelse.

Regeringens udspil indeholder desuden et mål om at ”løfte de nydanske børn og unges skoleresultater ved at insistere på, at folkeskolen skal rumme alle – også nydanske elever.”

Op mod halvdelen af børnene med en anden etnisk baggrund end dansk, der forlader folkeskolen, har ikke tilstrækkeligt faglige kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.

Henrik Bach Mortensen, direktør:

”Det er fint med gode målsætninger for integrationen. Det kan vi alle bakke op om. Men der er brug for handling bag ordene. Der er brug for at anerkende, at vejen til en bedre integration går via arbejdsmarkedet.

Derfor er det ekstra bekymrende, at mens de lærde diskuterer målsætninger for integrationen, så ender flere og flere indvandrere helt uden for arbejdsmarkedet.

Der er brug for, at vi skifter kurs i folkeskolen og forbedrer de unges kvalifikationer mærkbart. Det er ikke nok at insistere på bedre resultater. Der er både brug for bedre resultater og mere undervisning.

Det er samtidig afgørende, at der gennemføres en kontanthjælpsreform, der sikrer, at det altid bedst kan betale sig at arbejde. På dette punkt er vi meget langt fra at være i mål, og det skader dagligt mulighederne for at få en bedre integration”

Arbejdsmarked
27. november 2012
KONTAKT
LÆS MERE
En styrket integrati­onspolitik
LINKS
Integratio­nsbarometer