Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. november 2012 svaret Skatteministeriets Koncerncenter i sagen om

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

Regeringen har med arbejdsskadeafgiften konstrueret en egentlig skatteskrue. Det skyldes, at ministeriet har låst sig fast på, at provenuet beregnes på baggrund af nogle procentsatser. Det gælder for såvel AES-bidraget som erstatningsudbetalingerne, at de er stigende over tid på grund af forhold, der handler om alt andet end arbejdsmiljø. Og når de stiger, så stiger arbejdsskadeafgiften også.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
28. november 2012