Afbalanceret dom om Vejlegården

3F må gerne prøve at opnå en overenskomst, men Arbejdsretten sætter grænser for, hvilke kampmidler forbundet kan bruge

Arbejdsretten har i dag afsagt dom i sagen mellem Vejlegården og 3F, hvor Kristelig Arbejdsgiverforening har bedt Arbejdsretten tage stilling til, om 3F’s konflikt mod Vejlegården er lovlig, og herunder om sympatikonflikterne er lovlige.

Arbejdsrettens finder, at hovedkonflikten er lovlig, men mener, at det ikke er lovligt, når 3F i den konkrete sag har opfordret nuværende og kommende kunder til at boycutte Vejlegården.

Vicedirektør Povl-Christian Jensen:

”Som forventet har Arbejdsretten afsagt en dom, der på den ene side siger, at 3F har lov til at ønske en overenskomst med Vejlegården, men at der på den anden side er grænser for, hvilke kampmidler man kan bruge for at opnå sit ønske. Der skal være et rimeligt forhold mellem det, man kæmper for, og det man kæmper med.

Arbejdsrettens konklusion er, at 3F er gået for vidt både i forhold til at nægte at fjerne fordærveligt affald og i forhold til at opfordre kunderne til at blive væk.

Rettens afgørelse er på disse punkter præget af, at der i dag stilles strenge krav til hygiejne og miljø.

Ikke overraskende står hovedprincipperne uantastet efter dagens dom, og heller ikke overraskende fortolker retten kravet om rimelighed i kampskridtene i forhold til både den konkrete virksomhed og i forhold til de vilkår, der gælder for at drive virksomhed i 2012.”

Personale og administration
29. november 2012
KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk