Fra en af verdens dyreste til en af verdens bedste folkeskoler

DA er meget tilfreds med udspillet om reform af folkeskolen. Nu skal de centrale aktører omkring folkeskolen gribe de nye initiativer og skabe de resultater, som alle efterlyser.

Regeringsudspil indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Skoledagen forlænges. Børnene skal have en sammenhængende og aktiv skoledag, som betyder en 30 timers skoleuge for børnehaveklassen til 3. klasse, en 35 timers skoleuge for 4. til 6. klasse og en 37 timers skoleuge for 7. til 9. klasse
  • Ca. 1/5 af den ekstra skoletid kan blive brugt til flere undervisningstimer. Det vil øge undervisningen over et helt skoleforløb med 800 ekstra undervisningslektioner set i forhold til i dag. De ekstra timer skal især bruges til at styrke undervisningen i dansk og matematik med flere timer
  • Engelsk allerede fra 1. klasse
  • Skolerne forpligtes til at sikre, at eleverne får bevægelse og motion hver dag
  • Alle – lærere, pædagoger, elever, skoleledere, kommuner mv. – skal arbejde efter klare nationale mål for folkeskolen, så alle trækker i samme retning og udvikler folkeskolen år efter år
  • Der skal større vægt på klare, objektive kriterier for, hvad det vil sige at være uddannelsesparat. Eleverne skal have en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse
  • Folkeskoler skal tilbyde eleverne lektiehjælp
  • Der oprettes et nationalt korps af ca. 40 læringskonsulenter, som skal tilbyde de enkelte kommuner og folkeskoler rådgivning om kvalitetsudviklingen. Korpset skal blandt andet bestå af dygtige lærere og skoleledere
  • Skolelærere må i fremtiden kun undervise i fag, de er uddannet indenfor. Der afsættes 1 mia. kr. frem mod 2020 til at efteruddanne lærerne, så alle børn skal undervises af faguddannede lærere fra 2020
  • Statsligt løft på i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til kompetenceudvikling for ledere

Direktør Henrik Bach Mortensen:

"Det er ganske enkelt et godt udspil, vi har fået præsenteret i dag.

Vi har en af verdens dyreste folkeskoler, der kun leverer gennemsnitlige resultater og efterlader hver femte elev i 9. klasse uden basale kompetencer. Det dur ikke, og det kan vi ikke være bekendt over for hverken vores børn, deres forældre eller de virksomheder, der er helt afhængige af at få kvalificerede medarbejdere i fremtiden.

Med udspillet i dag har regeringen lagt op til, at der fremover kan skabes en folkeskole, der kan levere resultater i en helt anden liga, end vi kender i dag.

Nu har regeringen givet bolden op, men den kommer kun til at rulle, hvis de centrale aktører i skolen og i kommunerne trækker i arbejdstøjet og griber de mange gode bolde, som regeringen har spillet ud med.

En gennemgribende reform af folkeskolen er afgørende, hvis Danmark fortsat skal være et af de mest velstående lande. Det er på høje tid, Danmark får en folkeskole, der kan matche de bedste i verden."

Mere viden

Det vejledende timetal er det årlige antal timer, som Undervisningsministeriet anbefaler i de enkelte fag på de enkelte klassetrin fra 1.-9. klassetrin.

Det samlede vejledende timeantal fra 1. til 9. klasse er på 7.470 timer, jf. Ministeriet for Børn og Undervisning (2010), Minimumstimetallet - fra skoleåret 2010/2011 og frem.

Der er ikke noget krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal svarende til det vejledende timetal.

Minimumstimetallet er det antal timer, som kommunerne som minimum skal tilbyde hver klasse på folkeskolerne.

Det samlede minimumstimetal er på 6.960 timer fra 1. til 9. klasse, jf. Ministeriet for Børn og Undervisning (2010), Folkeskolens planlagte undervisningstimetal – perioden 2009-2011.

Der er en forskel på 510 timer mellem det vejledende timeantal og så minimum timetallet for et helt skoleforløb.

Danmark er det land, der anvender tredje mest på uddannelse pr. elev i 1.-6. klasse og 8. mest pr. elev i 7. – 10. klasse.

I 2010 var de offentlige udgifter til folkeskoleområdet på knap 44 mia. kr.

Uddannelse
4. december 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnRegeringens udspil om en bedre folkeskole