Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. december 2012 svaret Ministeriet for børn og undervisning i sagen om

Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen (Etablering af en Europaskole)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DE) har modtaget høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen (Etablering af en Europaskole).

DA, DI og DE har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Det er positivt, at der med lovforslaget åbnes mulighed for etablering af en såkaldt Europaskole.

Initiativet imødekommer dog på ingen måde, at der uden for København kan være et behov for skoler, der underviser på andet end dansk for at imødekomme et behov hos arbejdstagere med udenlandsk baggrund på virksomheder, der er placeret uden for de større byer.

Derfor foreslår DA, at der etableres forsøg i folkeskolen med særlige tilbud til udenlandske arbejdstagers børn, f.eks. undervisningstilbud på andet sprog end dansk i en række fag, men dog med et klart sigte på, at der også læres dansk i skolen, så børnenes muligheder for integration forbedres.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
5. december 2012