Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. december 2012 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Svar på høring om digital kommunikation om tilskudsordninger

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 12. november 2012 sendt et udkast til lovforslag om digital kommunikation om tilskudsordninger til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

Arbejdsgiversiden, DA og Lederne, har i den anledning følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig bestræbelserne på at basere forvaltningen af beskæftigelsesindsatsen og anmodninger om udbetalingen af tilskud til arbejdsgivere via digital kommunikation.

Det er samtidig arbejdsgiversidens vurdering, at der snarest bør tages skridt til yderligere digitalisering i udveksling af data mellem virksomheder og det offentlige på beskæftigelsesministeriets område.

Arbejdsgiversiden skal derfor anbefale, at samtlige af de oplysninger som virksomhederne i dag skal afgive i forbindelse med afgivelsen af tilbud om løntilskudsansættelser, virksomhedspraktik og løntilskud i forbindelse med voksenlærlingeaftaler m.v. kan ske digitalt.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
11. december 2012