EU sætter nu fokus på reformer der skaber vækst

Rådsformand skal fremlægge plan til juni

På EU topmødet er det besluttet, at EU’s rådsformand Van Rompuy til juni topmødet skal komme med konkrete forslag og en tidstabel i forhold til følgende:

  • At invitere medlemslandene til på forhånd at drøfte alle større reformplaner
  • Den sociale dimension of Euroen herunder den sociale dialog
  • Muligheden for at medlemslandene kan indgå gensidige kontrakter med EU institutionerne om de reformer medlemslandene vil gennemføre
  • En mekanisme som kan understøtte gennemførelse af reformer som medlemslandene indgår kontrakter om

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er positivt, at regeringscheferne nu sætter fokus på behovet for reformer der kan genskabe vækst og beskæftigelse i Europa.

Det er først og fremmest mangel på reformer i tide, som er årsagen til Europas problemer. De demografiske udfordringer med et aldrende Europa forstærker behovet for reformer. Topmødets beslutninger giver håb om, at der nu tages fat på de grundlæggende problemer

At Europa får løst sine problemer vil bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. I den videre proces er det afgørende at Danmark knytter sig så tæt som muligt til beslutningerne, så vi kan bidrage til at løse Europas og egne udfordringer”.

EU og internationalt
14. december 2012
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk